Scope 12 Inspectie

wat is Scope 12?

 

 Verzekeraars zien dat veel branden bij particulieren en bedrijven een elektrische oorzaak kennen. De gevolgen zijn vaak ingrijpend en langdurig. Met een betrouwbare zonnestroominstallatie is de kans op enorme schade aan het pand en inventaris kleiner, is de continuïteit beter geborgd en wordt meer rendement gedraaid.  Daarom zijn er steeds meer verzekeraars die vragen om een SCIOS-keuring. Nu komt er ook de SCIOS Scope 12-keuring voor zonnestroominstallaties. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat een goede zaak. Tijdens de inspectie controleert een inspecteur alle onderdelen. Denk aan de aansluitingen van de omvormer en de plaatsing hiervan, de constructie van het dak waar de installatie zich op bevindt, de wijze van bevestiging en de kwaliteit van de panelen en de gehele samenhang van de installatie. Uiteraard gaat dit ook behoren tot ons werkaanbod. Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust contact op met een van onze deskundigen, wij helpen u graag verder

Stand van Zaken

 

Op dit moment zijn wij als bedrijf druk bezig om aan de certificeringseisen van SCIOS te voldoen en zijn wij Aspirant Certificaathouder voor Scope 8 en Scope 12.

Aspirant certificaathouders zijn bedrijven die in een SCIOS certificatietraject zitten en aan bepaalde voorwaarden voldoen waaronder vakmanschapseisen aan het uitvoerend personeel (zie par. 4.3.5 van het Hoofddocument van de certificatieregeling). Aspirant certificaathouders zijn gerechtigd SCIOS-inspecties en onderhoud uit te voeren. De Certificatie-instellingen controleren op de voorwaarden. Met de inspecties en het onderhoud tonen de bedrijven aan de Certificatie-instelling aan te voldoen aan de SCIOS Certificatieregeling. Aspirant certificaathouders mogen op bijvoorbeeld websites vermelden dat SCIOS inspecties of onderhoud uitgevoerd wordt. Deze bedrijven mogen niet vermelden dat zij gecertificeerd zijn voor de scope en zij mogen ook geen gebruik maken van het SCIOS-logo. Dat is uitsluitend toegestaan aan certificaathouders.

Zie ook deze link naar de website van SCIOS.