keuring arbeidsmiddelen

Keuren van arbeidsmiddelen is noodzakelijk voor de veiligheid van zowel werknemers als de werkomgeving. Naast de fabrikant (CE-markering) draagt de werkgever hiervoor zelf de verantwoording. Alle arbeidsmiddelen binnen uw bedrijf moeten periodiek door een deskundige worden gekeurd. Keuring volgens de NEN wordt vereist door de ARBO wet. Deze schrijft voor dat alle arbeidsmiddelen periodiek moeten worden gekeurd en/of gekalibreerd als bepaald in uw RI&E. Onder elektrische arbeidsmiddelen vallen kortweg alle middelen aanwezig in uw bedrijf met een stekkerverbinding. 

 

Wij hebben gespecialiseerde inspecteurs in dienst die u ondersteunen bij het certificeren en inspecteren van arbeidsmiddelen.

Deze inspecties vinden zo veel mogelijk plaats bij u in het bedrijf zodat u geen arbeidsmiddelen hoeft te missen.

Kleine reparaties kunnen wij in overleg direct uitvoeren!

Inspectie en rapportage:

 Voor elke machine of gereedschap wordt na de inspectie een keuringsrapport opgemaakt. In dit keuringsrapport wordt de machine op type, serienummer en een eventueel merkteken van de klant vermeld. Bij een probleem of afkeuring van de machine of het gereedschap zullen wij dit, in overleg met u, oplossen en herkeuren. Waar nodig kan in overleg maatwerk worden toegepast.

Keuringen en certificeringen:

Wij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd en hebben de kennis en de apparatuur om uw arbeidsmiddelen voor u te keuren. De keuringen van de arbeidsmiddelen zullen worden verricht volgens de Arbowet en de wettelijk erkende NEN normen elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140.

 

Onze testapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd, en voldoet aan de gestelde eisen. Waar nodig kunnen wij deskundige kennis inhuren. 

 

 

rapport

Ook keuren wij uw verlengkabels, kabelhaspels en aansluitsnoeren. Verder controleren we visueel de aansluitkabel(s) en de bediening van de machine. U krijgt bij het keuren van de machine een keuringsrapport.

Neem contact met ons op voor onze bijzonder aantrekkelijke keuringstarieven.