Zonnestroom

zonnepanelen velserbroek

Buijs Elektrotechniek Velserbroek heeft zich sinds 2011 gespecialiseerd in de verkoop en de installatie van complete zonnestroomsystemen. Recentelijk is het bedrijf gestopt met de verkoop en installatie van deze systemen om zich helemaal te kunnen richten op inspectie en onderhoud van bestaande en nieuwe PV installaties. Gebleken is dat er in Nederland heel veel installaties op de daken staan die niet de opbrengst geven die verwacht mag worden. Vaak zijn ondeskundige installatie of slechte componenten hier de oorzaak van. Ook is er vaak bespaart op essentiële onderdelen die voor de veilighied van het systeem vereist zijn. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die in het ergste geval brand tot gevolg kunnen hebben. Een grondige inspectie van het systeem kan veel gebreken aan het licht brengen.

Reinigen zonnepanelen

Een groot voordeel van zonnepanelen is dat ze onderhoudsarm zijn. De meeste zonnepanelen zijn voorzien van een zelfreinigende coating. Dit, samen met de schuine plaatsing van zonnepanelen, zorgt ervoor dat eventueel vuil of stof vanzelf van de zonnepanelen wordt gespoeld wanneer het regent. Toch kan het verstandig zijn om de zonnepanelen regelmatig te controleren op vuil en minstens 1 keer per jaar schoon te maken, om een goede efficiëntie te garanderen. 

Omdat uw zonnepanelen moeilijk bereikbaar kunnen zijn, is het altijd belangrijk om voorzichtig te werk te gaan en uw eigen veiligheid voorop te stellen. 

 

APK zonnepanelen

Uw zonnestroomsysteem heeft u aardig wat geld gekost. Er is u verteld dat u deze kosten binnen 8 jaar tijd terug verdiend. Maar is dat wel zo? 

Alles hangt af van de kwaliteit van de panelen, de instellingen van de omvormer, de kennis van de installateur en nog een aantal factoren. En, net zoals een auto jaarlijks een APK keuring moet ondergaan om goed te kunnen blijven functioneren, is het helemaal geen gek idee om uw zonnestroomsysteem ook regelmatig te laten keuren.

Buijs elektrotechniek kan deze APK voor u uitvoeren. We beginnen dan met een zgn. nulmeting. We controleren en registreren ieder onderdeel van uw installatie. Dit doen we zowel fysiek als op basis van de offerte en/of nota die u van uw leverancier heeft ontvangen. Wanneer er bij oplevering van uw systeem ook al een nulmeting is uitgevoerd, nemen we de uitkomsten daarvan mee in onze analyse. Hiermee ontstaat er meteen een goed beeld van de eventuele degradatie van uw panelen.

Bij de nulmeting wordt ook getoetst of uw systeem is aangelegd volgens de geldende NEN-normen.

U ontvangt van ons een overzichtelijk rapport zodat u precies weet wat u heeft, waar het zich bevindt en wat de huidige status is. Daarna volgt de 2 jaarlijkse controle: Bij de 2 jaarlijkse controle voeren we onder andere de volgende werkzaamheden uit:

Een visuele inspectie van de draagconstructie(s). De draagconstructie zal worden gecontroleerd .

Een visuele verificatie van de algemene toestand van zonnepanelen. Hierbij controleren we de algemene status van de modules vanaf de voorzijde waarbij tevens wordt gecontroleerd op vervuiling en/of aanslag.

Een grondige controle van de algemene status van de omvormers waarbij ze worden gecontroleerd op waterdichtheid, netheid en koeling van de omvormer. Eventuele afwijkingen worden ter plaatse gecorrigeerd.

Een algemene controle van de algemene staat van de elektrotechnische installatie waaronder de hoofdverdeler, schakelaars, automaten, bekabeling, aansluitdozen, bekabelingskanalen etc.

Storingen

De zon schijnt uitbundig, maar u heeft het idee dat uw zonnestroomsysteem veel minder goed presteert dan de voorgaande jaren. Zo op het oog lijkt alles in orde, maar de opbrengst van het systeem is niet wat het geweest is.  De partij die het systeem heeft geïnstalleerd is niet meer actief of geeft niet thuis. Wat nu? 

Uw omvormer heeft van het ene op het andere moment de geest gegeven, maar waar kunt u terecht om uw systeem weer zo snel mogelijk werkend te krijgen?

Omdat bovenstaande items veelvuldig voorkomen heeft Buijs Elektrotechniek zich gespecialiseerd in het keuren, onderhouden en goed renderend houden van bestaande zonnestroomsystemen.

We kunnen door onze jarenlange ervaring goed de weg vinden in zonnestroomland en kunnen er daardoor voor zorgen dat uw problemen snel opgelost kunnen worden zodat u zo weinig mogelijk opbrengst van uw systeem misloopt.

Aarzel in het geval van storingen of twijfel aan de werking van uw systeem niet langer, maar neem contact op met Buijs Elektrotechniek. Wij zorgen er dan voor dat uw systeem binnen korte tijd weer tiptop in orde is.