Inspectie van PV Systemen

zonnepanelen velserbroek

Buijs Elektrotechnische Inspecties heeft zich sinds 2011 gespecialiseerd in de verkoop en de installatie van complete zonnestroomsystemen. Sinds medio 2019 is het bedrijf gestopt met de verkoop en installatie van deze systemen om zich helemaal te kunnen richten op inspectie van bestaande en nieuwe PV installaties. Gebleken is dat er in Nederland heel veel installaties op de daken staan die niet de opbrengst geven die verwacht mag worden. Vaak zijn ondeskundige installatie of slechte componenten hier de oorzaak van. Ook is er vaak bespaart op essentiële onderdelen die voor de veiligheid van het systeem vereist zijn. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die in het ergste geval brand tot gevolg kunnen hebben. Een grondige inspectie van het systeem kan veel gebreken aan het licht brengen.

PV INSPECTIES

 Wanneer wordt een PV inspectie uitgevoerd?

 

Een PV installatie moet bij oplevering gecontroleerd en doorgemeten worden volgens de NTA 8013, NTA 8011, NPR 5310, NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446. Om aanspraak te kunnen maken op volledige fabrieksgarantie dient een PV installatie te zijn geïnstalleerd, aangesloten en geïnspecteerd volgens de voorschriften van de fabrikant;

Diverse verzekeraars eisen dat een PV installatie uiterlijk zes maanden na montage is geïnspecteerd en dat deze voldoet aan de NEN 1010 èn aanvullende normen en voorschriften.

Omdat er behoefte was aan een certificeringsregeling voor inspecterende bedrijven is de regeling Scope 12 voor zonnepanelen in het leven geroepen. Via deze link kunt u meer lezen over deze regeling.

Werkzaamheden

Welke werkzaamheden bevat een PV inspectie?

 

Tijdens een PV inspectie worden de panelen, de omvormers, de bekabeling en de montageframes beoordeeld volgens de daarvoor van toepassing zijnde normen en de voorschriften van de fabrikant. Deze beoordeling bevat kort samengevat de volgende onderdelen:

 

1. Het beoordelen of alle onderdelen van installatie op een correcte wijze zijn toegepast en bijdrage aan het veilig functioneren van de installatie;

Het beoordelen van aardingen en potentiaal vereffening;

2. Metingen om vast te stellen of aardingen functioneel zijn en de juiste bescherming bieden;

3. Metingen van isolatieweerstanden om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en of kortsluiting;

4. Metingen van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling, bedrading of andere transportsystemen ten alle tijde voldoende transportcapaciteit hebben;

5. Het Beoordelen van de technische documentatie, Kabelberekeningen, tekeningen en groepenverklaringen;

 6. De beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.

waarom?

 

Waarom is deze keuring van belang?

 

Zoals gezegd kunnen verzekeraars eisen dat een installatie zes maanden na montage geïnspecteerd wordt. Maar het is raadzaam om op eigen initiatief uw installatie periodiek te laten keuren. De PV installatie wordt dagelijks aan de elementen blootgesteld. Op zonnige dagen gaat er wel veel energie door de bekabeling van uw installatie. Door slechte verbindingen kan er door oververhitting brand ontstaan. Tijdens een inspectie wordt zo'n slechte verbinding opgemerkt. Maar ook eventuele defecten in uw panelen worden in kaart gebracht. Zonnepanelen worden in serie geschakeld. Wanneer een paneel een defect vertoont kan het zo zijn dat de rest van de serie geen stroom meer oplevert waardoor uw rendement niet meer behaald wordt. Een inspectie van uw installatie brengt een dergelijk effect aan het licht zodat u op tijd passende maatregelen kunt nemen.