Elektrotechniek

Elektricien Velserbroek

Werkzaamheden

Bij Buijs Elektrotechniek Velserbroek is uw elektrische installatie in goede handen. U kunt het bedrijf inschakelen voor uitbreiding, aanleg en modificatie 

van uw installatie, ongeacht of u een particuliere of kleinzakelijke klant bent.

Wij passen de installatie van uw keuken aan, maken netwerkaansluitingen in uw kantoorpand, vervangen de complete elektrische installatie in uw pas gekochte woning, checken uw noodverlichtingsinstallatie, en ga zo maar door. 

Storingen

Door ondeskundige aanleg van een elektrische installatie kunnen lastig te vinden storingen ontstaan. Het is dus zaak om voor de aanleg van de installatie een deskundige installateur in te schakelen. Maar ook door invloeden van buiten af of door fabrieksfouten in de toegepaste materialen kunnen storingen ontstaan. Doordat Buijs Elektrotechniek Velserbroek een jarenlange ervaring heeft in het opsporen van fouten, en hier ook de vereiste meetapparatuur voor heeft, is het het aangewezen bedrijf om in te schakelen in geval van calamiteiten. 

NEN 1010

Buijs Elektrotechniek Velserbroek is een Landelijk erkend Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Hierdoor is het verplicht om te werken volgens de normen en eisen die de wetgever aan een elektrische installatie stelt. Deze eisen zijn te vinden in o.a. de NEN 1010 en de NEN 3140. Omdat deze normen nogal eens veranderen zitten de mensen van Buijs Elektrotechniek nogal eens in de schoolbanken om zich bij te laten praten over de veranderingen. Dit doen we omdat wij willen dat uw installatie aan de veiligheidseisen blijft voldoen. Nog een reden om voor Buijs Elektrotechniek te kiezen.