Elektrotechniek

Elektricien Velserbroek

Werkzaamheden

U  kunt Buijs Elektrotechniek Velserbroek inschakelen voor de aanleg van het AC traject voor grotere PV systemen en de modificatie hiervan. De PV monteurs installeren de panelen, hangen de omvormers op en verzorgen het DC traject, Buijs Elektrotechniek Velserbroek zorgt ervoor dat uw panelen op de goede manier op het openbare stroomnet worden aangesloten. Op onze fotopagina kunt u voorbeelden vinden van door ons uitgevoerde AC trajecten. 

Storingen

Door ondeskundige aanleg van een elektrische installatie kunnen lastig te vinden storingen ontstaan. Het is dus zaak om voor de aanleg van de installatie een deskundige installateur in te schakelen. Maar ook door invloeden van buiten af of door fabrieksfouten in de toegepaste materialen kunnen storingen ontstaan. Doordat Buijs Elektrotechniek Velserbroek een jarenlange ervaring heeft in het opsporen van fouten, en hier ook de vereiste meetapparatuur voor heeft, is het het aangewezen bedrijf om in te schakelen in geval van calamiteiten. 

NEN 1010

Buijs Elektrotechniek Velserbroek is een Landelijk erkend Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Hierdoor is het verplicht om te werken volgens de normen en eisen die de wetgever aan een elektrische installatie stelt. Deze eisen zijn te vinden in o.a. de NEN 1010 en de NEN 3140. Omdat deze normen regelmatig veranderen zitten de mensen van Buijs Elektrotechniek nogal eens in de schoolbanken om zich bij te laten praten over de veranderingen. Dit doen we omdat wij willen dat uw installatie aan de veiligheidseisen blijft voldoen. Nog een reden om voor Buijs Elektrotechniek te kiezen.