Scope 8

Elektricien Velserbroek

WAT IS EEN SCIOS SCOPE 8 INSPECTIE?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee.

 

Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op het veilig gebruik en voorkomen van letsel bij gebruikers.

WAAROM DEZE INSPECTIE UITVOEREN?

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

 

  • Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.
  • De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;
  • U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door een verzekeraar of contractuele verplichting.

WIE MAG DEZE INSPECTIE UITVOEREN?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers.

 

Om deze certificatie te behalen beoordeeld een geaccrediteerde certificatie instelling (CI) het inspectiebedrijf op:

  • het gevoerde kwaliteitsmanagementsysteem;
  • de kennis en bekwaamheid van haar medewerkers.

Bij een positieve beoordeling word het SCIOS-certificaat aan het inspectiebedrijf verstrekt. Deze beoordeling dient periodiek te worden herhaald om het certificaat te behouden.

Op dit moment is Buijs Certificaathouder voor Scope 8 en Scope 12 inspecties.