Inspectie NEN3140 Elektrische installaties

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. Precies daarom voert Buijs Elektrotechniek NEN 3140 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties. 

Noodzaak

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie en wel zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. De normen die bepalen wat er wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie zijn vastgelegd in de norm NEN 3140.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de elektrische installatie periodiek gekeurd wordt.

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. Elektrische installaties dienen minimaal een maal in de 5 jaar te worden geïnspecteerd.

Werkwijze

De elektrische installatie wordt gecontroleerd op een veilige werking van alle componenten. Dit vind plaats door zowel visuele inspectie als beproevingen en metingen;

– Het meten van de isolatieweerstand van de elektrische installatie.

– Het meten van de aardverspreidingsweerstand.

– Het meten en testen van aardlekschakelaars.

– Het controleren van de automatische uitschakeling van de voeding.

– Het controleren van de fasevolgorde etc.

 

Een inspectie verrichten wij aan de hand van de inspectierichtlijnen zoals die opgesteld zijn door de branchevereniging UNETO-VNI ( nu Techniek Nederland).

Rapport

Na afloop van elke NEN 3140 inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. Uit dit rapport kunt u opmaken wat de algehele staat is van uw elektrische installatie en welke punten hersteld moeten worden.

Desgewenst verzorgt Buijs Elektrotechniek ook nog de her-inspectie van de installatie, zodat u uiteindelijk een compleet rapport heeft welke u kunt aanbieden aan uw verzekeraar. Tevens voldoet u met deze inspecties aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.