Inspectie


NEN 1010 of 3140 ?

NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties. Een NEN 3140 keuring is periodiek en van de installaties die in gebruik zijn.

De NEN 1010 keuring is verplicht volgens het Bouwbesluit. Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Wanneer NEN 1010?

Een NEN 1010 inspectie is wettelijk niet verplicht, want de hoofdstukken uit de NEN 1010 die een inspectie voorschrijven zijn niet 'aangewezen' in het Bouwbesluit. Een  opdrachtgever kan wel een NEN 1010 inspectie eisen.

Wanneer is het verstandig een NEN 1010 inspectie  te laten uitvoeren?

Eenmalig, na aanleg of ingrijpende wijziging van een elektrische (laagspannings-)installatie.

In de Regeling Bouwbesluit is de NEN 1010 aangewezen en daarmee verplicht bij het aanleggen van laagspanningsinstallaties, maar ook bij uitbreiden en aanpassen van de installaties. Zoals eerder gezegd is echter Deel 6 van de NEN 1010, waarin de inspectie wordt beschreven, niet aangewezen en dus wettelijk niet verplicht.

Om de zoveel jaar verschijnt een nieuwe versie van de norm (de laatste versie is verschenen in 2015 en sinds 01.01.2017 aangewezen in het Bouwbesluit). Welke versie geldt wordt bepaald door het jaar van aanleg of ingrijpende aanpassing van de installaties.

Wanneer NEN 3140?

Als de Arbowet van toepassing is. Dus niet in thuissituaties.

 

Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Scope 8? Scope 12?

Het kan ook zijn dat de verzekeraar expliciet een inspectie volgens Scope 8  elektrische installaties of Scope 12  zonnepanelen eist.

Als dat het geval is raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Ook hierin kunnen wij u behulpzaam zijn.