Inspectie NEN 1010 Elektrische Installaties

Waarom?

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN1010 dé norm. De inspectie toetst bij oplevering van projecten op wettelijk vastgelegde veiligheid bepalingen. Ook toepasbaar bij uitbreiding en aanpassing van vaste installaties. De NEN1010 Inspectie wordt uitgevoerd in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. 

 

Buijs Elektrotechniek voert NEN1010 insepcties uit bij, in of op:

 • bedrijfspanden
 • bedrijventerreinen
 • ruimtes en terrein bestemd voor de agrarische industrie (landbouw, tuinbouw, veeteelt)
 • caravans, campings en recreatieterreinen
 • bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties
 • jachthavens

Onderdelen

Een inspectie bestaat uit:

 • Controle van de installatietekeningen
 • Visuele inspectie van de installatie
 • Diverse metingen: isolatieweerstand, Aardcircuit impedantie, impedantie foutstroom, aanspreekstroom en, aanspreektijd van de aardlekbeveiliging
 • Rapportage

Het inspectierapport bestaat uit:

 • een goed onderbouwd oordeel over de installatie
 • vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties
 • een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid
 • bepalen van de inspectiefrequentie

Welke inspectie?

Bij Buijs Elektrotechniek kunnen we ons voorstellen dat u niet precies weet welke inspectie voor u de beste is.

We willen u graag helpen om daarin de juiste keuze te maken.

Als u prijs stelt op ons advies dan horen wij dat graag van u.

U kunt ons bereiken via onze contactpagina.